Hiến Pháp Việt nam Cộng hoà 1956

Apr 3rd, 2008 | By | Category: Văn Bản Hiến Pháp

Năm 1954 sau khi thực dân Pháp đầu hàng ở Điện Biên Phủ, các phe phái tham gia chiến tranh Việt nam như Liên Xô, Trung Cộng (viện trợ quân sự cho đảng Lao Động) và Hoa Ký, Anh, Pháp (trợ giúp cho chính phủ Bảo Đại) ký hiệpđịnh Geneve, tại Thụy Sĩđể chiađộiđất nước. Trư1ơc tình thế khó khănđó, chí sĩ Ngôình Diệm một quan lại yêu nưoơc đã từ hoa Kỳ trỡ về nư1ơc chấp chánh và trỡ thành thủ tướng cuối cùng trong chính phủ Bảo Đại. Trong cưomng vị thủ tướng, Ngô đình Diệm đã tiêu diệt duduọc lực lượng tay say cho Pháp, và vãn hồi an ninh cho miền nam, giành độc lập cho Việt nam, để xây dựng một miền Nam thịnh vượng và phú cường. Cu5ôc trưng cầu dân ý 1956 ch1âm dứt chính quynề tay sai của Bảo Đại và thiết l5âp nền dân chủ cho miền nam.

Hiến Pháp Việt nam Cộng hoà 1956
(nhắp con chuột vào dòng trên để đọc PDF file)

Leave a Comment